When everything´s ment to be broken.

så i tystnad hon sitter
ensam med blicken stilla
Hon undrar vem hon är

vad är det hon menar
ämnar
göra

vad är det hon vill här?

Är hon ledsen och gråter
eller
glad i sin själ?

Beror det på dagar
eller är det alltid såhär?


RSS 2.0