Medan tårarna rinner.

Ibland känns livet hårt.
Och man känner sig ensammast i världen.
När du är som du är nu.
Känsokall.
Hatar jag dig.
RSS 2.0